BACKSPEGELN

Här kan du ta en titt i vår backspegel för att se vad vi har gjort för spännande aktiviteter inom Pärlan. 

2024


 

240318 Odlande och trädgårdsgestaltning 
En härlig kväll fylld med växande och odlande. Anna Hjortenkrantz delade med sig av sitt arbete i växtateljén och hon visade på olika sätt där man kan involvera barn i odlande. Vi fick även lära oss att skapa krukor i papper samt att skapa vackra växtpinnar med hjälp av naturmaterial och återbruksmaterial. Som avslutning delade vi med oss av fröer och plantor till varandra som vi provade att plantera i  olika återvinningsmateril. 

240318 Nätverksträff
 Tillsammans möttes en liten skara för att ta del av varandras dokumentationer,  tankar, reflektioner, frågor och förundringar i ett nätverkande samtal på Undingens förskola i Färjestaden. 
Otroligt givande och lärorikt att mötas, samtala och utbyta ideér. 

2402 26 Årsmöte

 

Pärlans årsmöte med sedvanliga handlingar. 

240212 Pappersworkshop

 

Under Birgitta Kennedys vägledning fick vi i olika utmaningar skapa och omskapa tapeter, gamla teckningar och kasserade målningar. Att återbruka och ombruka ett material som vi ofta tar som självklart och som vi ibland glömmer att använda oss kreativt av. 
 


 2023

231129

Dansworkshop FAVORIT I REPRIS

Då workshopen från i våras med Aurea Romero Alvarez var högt eftertraktad och mycket uppskattad erbjöd vi fler medlemmar att kunna ta del av den roliga och svettiga workshop om Dans i förskolan för de yngre barnen. 


231004

Vara del-av världen inte vara i världen

Hållbarhet i pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer.

Malin Lindahl- konstnärlig lektor vid LNU bjöd in oss till en workshop kring  estetiskt utforskande via digitala och analoga redskap vilket i sin tur kan leda till att hitta fler och nya sätt att utforska världen via konstens metoder.


230905

Lerworkshop 

Tillsammans med ateljeristan Jenny Baumberger gjorde vi en djupdykning ner i materialet lera och medlemmarna fick tillsammans med studenter från LNU möjlighet att lära sig mer om detta spännande material samt arbeta med lertekniker och lerans olika variationer i en workshop. 

230511

Pedagogisk pubafton

Pärlan anordnade sin allra första pedagogiska pub där vi sammanstrålade på Kallskänken för att tillsammans avnjuta lite gott att äta och dricka samtidigt som vi förde samtal om lärande och pedagogik. Kvällen var ett informellt möte  med fokus på nätverkande och en mängd olika ämnen avhandlades, bl a digital verktyg, hur förskolans dag firades, pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, organsisation osv.  Alla nävarande var överens om att sådana här kvällar behövs. 


230426

Landart

Lena Richert, konstnär, föreläste för oss kring konstformen Landart eller Earthart. Konstformen grundar sig i att använda material man finner på platsen där man uppför konstverket. Efter föreläsningen fick vi själva prova på att uppföra gemensamma konstverk i djurängsbackarna. 


230313

Dansworkshop

Danspedagogen  Aurea Romero Alvarez vägledde oss i en workshop med dans och rörelser avsedda för åldern 4-6 åringar. Vi bjöds in att röra oss en mängd varierande sätt, bland annat som astronauter, slime, vulkaner osv. Vi fick prova på en massa olika sätt och fick många nya tips på hur vi kan inspirera  barn till dans och rörelse i förskolan. 

230126

Hoppfulla berättelser från barns möten med naturen, hållbara relationer och nyanser

Birgitta Kennedy, Marie Holgersson och Anne Wahlgren bjöd in oss till en ny sorts berättelser som var både hållbara och hoppfulla, med bilder och texter från projekt som de arbetat med fick vi en inblick i deras reflektioner om barnsyn, natursyn och barns rätt till naturen men också i  relation till naturens egna rättigheter. 

2022

221122

Workshop. Kritornas Kamp.

Under kvällen berättade och inspirerade  Åsa Thordsson oss att använda kritor som målningsmedium. Vi fick veta lite om skillnader mellan olika slags kritor och hur man kunde använda sig av dem och vad som kan vara viktigt att ha i åtanke när man köper in och presenterar kritor för barnen. Vi vägleddes sedan i en workshop där kritornas olika egenskaper prövades och utforskades. 

220915 

MÅSSKIT INVIGNING

Öppet hus och invigning av måsskits nya lokaler där Pärlan bjöd in  till mingel och att få möjlighet att kika runt på material och mijöer som byggts upp. 220426

Workshop. "Insekter vi inte visste fanns"

Klimathoten påverkar allt såväl människor som insekter. Under kvällens workshop fick vi fundera kring hur våra mindre invånare eventuellt kunde utvecklas för att kunna anpassa sig till olika slags klimathot såsom översvämmningar, torka och intensivt jordbruk. Grupperna fick välja en insekt och sedan skapa denna insekt som utvecklats i ett speciellt material med utgång från återbruk och hållbarhet. Materialgrupperna var metall, papper, textil, trä och naturmaterial och plast. Efter workshopen samlades alla för att reflektera kring frågeställningar runt återbruksmaterial och hur det presenteras samt hur vi använder och  erbjudande olika slags material till barnen.  

220406

Kapitel två i boken diskuterades och reflekterades kring. 

220222

Vårens program fick börja digitalt då vi fortfarande hade restriktioner att följa. Därför valde styrelsen att bjuda in medlemmarna till digitala boksamtal kring boken Återbruk som kreativ kraft. Vid första tillfället diskuterade vi första kapitlet. 

2021

Ht 

211027

Workshop: "Insekter vi inte visste fanns" En kreativ workshop där hållbarhet, kreativa material och reflektion var fokus. Tyvärr hade inte coronan släppt greppet och antalet deltagare var alldeles för få för att kunna genomföra. Vi sparar på workshopen till ett framtida tillfälle

VT

Till följd av pandemin och de restriktioner som rått så valde styrelsen att låta vårens träffar bli digital. För att skapa tillfällen att diskutera kring så valdes boken Estetikens kraft ut för att skapa reflektion  och diskussion i små läsgrupper. 


2020

Vårens övriga aktiviteter blev p.g.a. covid 19 inställda.

2020-02-04

Tillsammans med ReggioEmilia institutet anordnades föreläsningen Hoppfulla berättelser i ett hållbart lärande- världen behöver en ny berättelse.

Förskolecheferna och pedagogistorna Agneta Atleström och Maria Hedberg, berättade om  hur de arbetar reggio emiliainspirerat på sina förskolor.  De visade på konkreta exempel hur projekterande, vardag, delaktighet och  hållbar framtid tog plats tillsammans med barn, familjer och pedagoger. 

Pärlan sponsrade 20 platser för medlemmar.


2019

2019-11-12 Workshop ”Lekfullhet med lera”

Lena Åkesson och Åsa Thordsson föreläste och berättade om hur man kan bygga upp en miljö där leran har en naturlig plats i den vardagliga miljön på förskolan, hur man tar hand om materialet, vilka tekniker och material man kan använda sig av och slutligen fick deltagarna själva pröva på hur den kan användas i utmaningar till barnen

 2019-10- 10 

Föreläsning ”Populärkultur och dess påverkan på barn”

Lena Richert universitetsadjunkt på institutionen för musik och bild på Linneuniversitetet föreläste och höll i en mindre workshop kring ämnet där vi bland annat fick undersöka och reflektera kring vilken slags populärkultur/reklam som barn påverkar våra barn idag. Vi fick även en mindre rundvisning av Linneuniversitetets nya lokaler 

2019-05 -17/18 maj

 Nätverksträff i Stora Rör

Pärlan stod som värdar för Södra nätverkets träff. Denna gång hade vi temat ” ”NATUR OCH TEKNIK I FÖRBINDELSE SOM INSPIRATION TILL INNOVATIVA LÖSNINGAR” 

Under helgen fick deltagarna föreläsning av Johan Boström, delta i workshop där man fick tänka kreativt kring hur man med teknik skulle kunna lösa problem i naturen samt utforska kroppens teknik i relation till dans och måleri. Dessutom fanns tillfällen för deltagarna att i samtalsgrupper reflektera kring medtagna dokumentationer, dilemman eller frågeställningar.

2019-03-27 WORKSHOP 50 nyanser av pinnar.

Med stor lust och kreativitet fick ca 30 deltagare testa på att både konstruera, teckna/ måla och lera med inspiration av vanliga träpinnar. Det var mycket skratt och reflektioner som uppkom. Och en hel del prövande av både tekniker och ny materialkännedom.

2019-01-29

Pedagogiskt Café   ”HUR går vi i dialog med naturen på våra förskolor?”

Pedagogiskt cafe i repris för att få till den kooperativa reflektionen, vi gjorde nya bekantskaper  och fick  utbyte  och inspiration  av varandra då vi med hjälp av bilder, texter, dilemman och dokumentationer reflekterade och diskuterad tillsammans kring hur vi arbetat med naturen på våra olika förskolor. 

2018

2018-11-20

"Att jobba med teknik med hjälp av barnböcker"

Under denna workshop inspirerade Johan Boström ( doktorand och lärarutbildare i teknikens didaktik på linneuniversitetet )  oss att använda barnböcker som en inspiration för att sätta igång teknikarbetet i förskolan. Med mycket skratt fick vi praktiskt pröva på att skapa tekniska lösningar till problem som huvudkaraktären i boken hamnade i. 

2018-10-23

Pedagogiskt Café   ”HUR går vi i dialog med naturen på våra förskolor?”

Denna kväll blev en kväll för utbyte  och inspiration då vi med hjälp av bilder, texter, dilemman och dokumentationer reflekterade och diskuterad tillsammans kring hur vi arbetat med naturen på våra olika förskolor.

2018-09-12

Textil workshop

Med inspiration av textilkonstnären Judith Scott startade vi upp hösten 2108  tillsammans med Karin Öberg och Lisbeth Andersson. Under kvällen fick vi  skapa mindre  skulpturer i textila material som mattrasor, garn, snören och mycket mer. 

2018-05-03

Ekologisk känslighet & hållbar utveckling

Under kvällen bjöds deltagarna på blandad kompott där vi tillsammans försökte reda ut och lära oss mer kring temat Ekologisk känslighet. Tillsammans med Marie Holgersson och Lena Åkesson fick vi en lite närmare insyn på Reggio Emilia institutets nationerlla nätverksprojekt En hållbar framtid. Pedagogistan Susanne Wiberg och  Förskollärare Ulrika Yngvesson bjöd på berättelsen om sitt projekt, Vad är det jag hör? Ett klockrent projekt om ekologisk känslighet. .Kvällen avslutades med att Kalmar kommuns strateg för ekologisk hållbarhet Sara Gripstrand berättade om sitt arbete och man kunde ställa frågor om material och miljö.

2018-03-21

Workshop tillsammans med Lars Sonnesjö

Lars Sonnesjö, skådespelare samt mask och dockspelare föreläste och delade med sig om hur man med rörelse och röst kunde få liv i så väl vardagliga föremål som dockor. 

2018-02-12

I framtiden är det vi som är förr i tiden

Pedagogerna Malin Torslén och Mimmi Brandén från Trollets enhet berättade med stort hjärta  om det projekt som de tillsammans med barn och kollegor i tre femårsgrupper arbetat med under ett års tid och som utmynnade i ett Kärleksmonument som lämnat spår inte bara i staden utan även i barn, föräldrars,pedagogers och andra involverade vuxnas hjärtan.2017

2017-11-07

Det verkar som om havet bråkar med oss. 

Pedagogerna Johanna Petersson och Emma Karlsson från Undringens förskola berättade om det projekt som de tillsammans med barnen arbetat med kring Hållbar framtid kring vatten. 

2017-10-11

Barnen, framtidens beslutsfattare, vilken utemiljö ger vi dem?

Torsten Kellander tog med oss på en tankeresa kring barns utemiljö och vilka förutsättningar vi kan ge dem för att kunna bli framtida beslutsfattare. Under kvällen gav han sin syn på hur vi ger barnen en utemiljö för lek, lärande och välbefinnande och gav inspiration till att utveckla våra egna gårdar.

2017-09-12

Återbruk som kreativ kraft - Nina Odegard

Tillsammans med ReggioEmilia institutet hade vi den stora äran att välkomna Nina Odegard till Kalmar för att föreläsa om återbruk och de politiska, filosofiska, pedagogiska och kreativa ingångarna till att arbeta med återvinning, miljöfrågor och hållbar framtid som detta material erbjuder.. Nina delade med sig av olika sätt att arbeta med återbruk.

2017-04-27

ROADTRIP, en ny och inspirerande resa på tre olika förskolor som arbetar med pedagogisk utemiljö.

2017-03-28

Simon Svennberg, hårdslöjdskonsulent från Kalmar Läns hemslöjd inspirerade och instruerade oss i hur man kan arbeta med trä tillsammans med barn.

2017-02-03

Harold Göthson, en av grundarna till Reggio Emiliainstitutet  och internationell koordinator för detsamma föreläste kring "Barns delaktighet och nyfikenhet i förskolan" Han fokuserade mycket kring demokratibegreppet och hur vi i förskolan ska tillvarata den nyfikenhet och delaktighet som barnen har.


2016

2016-11-24

Lisbeth Andersson och Sofie Händevik, pedagoger på förskolan Sporren berättade om sitt spårprojekt som de arbetat med tillsammans med yngre barn.

2016- 10-18

Pärlan anordnade en roadtrip där tre olika slags förskolor som alla är Reggio Emiliainspirerade visade upp sina inomhusmiljöer.

2016-09-21

”Hur kan det se ut att jobba på en svensk förskola med Reggio Emiliainspiration?”

Christina Nilsson berättade om den organisation som hon och hennes kollegor använder sig av för att arbeta Reggio Emiliainspirerat och hur de kopplar det tillsammans med läroplanen i en vanlig svensk förskola.

2016-09-12

Anna Gustavsson kom till Kungsfågeln och berättade om det nya upprop och projektet kring Hållbar framtid som Reggio Emiliainstituet startat upp.

 

 2016-05-10

Föreläsning  på nyöppnade förskolan Undringen i Färjestaden kring organisation och projekterande samt rundvandring på förskolan.

2016-04-06 

En inspirationskväll kring KEYNOTE med fokus på dokumentation utifrån inspiration från höstens föreläsning kring layout av Karin Gandini.

2016-03-16

Sanne Björklund, författare till boken Lärande för hållbar utveckling- i förskolan kom för att berätta om begreppet hållbar utveckling och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten både i teoretiska resonemang och i praktiska exempel.

2015

2015-11-23

Collageteknik

Lisbeth lotsade oss genom denna kreativa teknik där vi fick pröva på att skapa bilder med hjälp av silkespapper och tidningar.

2015-11-20

Tusen lyktor

Denna manifestation gjordes för att synliggöra barnen i det offentliga rummet och ge barnen en röst samt att skapa en gemenskap.  Det blev en magisk kväll där barnen på flera förskolor tillsammans skapat  tusen lyktor och där många barn, familjer och andra människor kom för att ta del av detta evenemang.   Vår förhoppning att få fler förskolor runt om i Kalmar att delta lyckades och vi hoppas nu på att ännu fler väljer att delta 2016. Välkomna att delta då. (Information kommer att läggas upp under hösten 2016)

2015-10-22

Tillsammans med REI anordnades föreläsning kring hur man kan presentera det man dokumenterat med grafisk design. En väldigt uppskattad föreläsning med grafiska formgivaren  Karin Gandini.

2015-10-05, 2015-11-02, 2015- 

Teckningskurs

Den mycket uppskattade bildläraren och konstnären Ann Rydh som var en av workshopsinstruktörerna  under Södra Nätverkets träff höll i en teckningskurs för pärlanmedlemmar vid tre tillfällen under hösten. 


2015-05-08/2015-05-09

SÖDRA NÄTVERKETS TRÄFF

Pärlan anordnade en stor nätverksträff på Öland där pedagoger från hela södra sverige träffades för att samtala, undersöka, workshoppa i materialen papper, tecknande och lera samt att nätverka kring ämnet "materialens tillägg i projektet"

2015-03-26

"Vi spanar- ett projekt där vi möter fåglarna i vår närmiljö” 

Pedagogerna på förskolan bollen berättade om det spännande projekt som startats upp tack vare intresset hos barnen kring en bok om fåglar. Genom att utforska 100språkligheten fördjupade barnen sitt lärande och sitt projekt. När de gick på spaning upptäckte de hägrarna som fanns alldeles i deras närhet.

Vi fick även möjlighet att besöka bollens lokaler och ta del av den inspirerande miljön som bollen byggt upp.

2015-02-24 

Diskussionskväll  Ett litet antal medlemmar förutom styrelsen deltog i ett gruppsamtal kring det som var och en  tagit med och som man ville reflektera över, det kunde vara en tidningsartikel, ett citat, en bok eller ett klipp från internet. Det fanns även möjlighet att diskutera med styrelsen om vad man var intresserad av för slags workshops eller föreläsningar i framtiden.

2014

2014-11-21

1000-tals lyktor -under samma himmel, under samma kväll!  Fredagen den 21 november, klockan 18.00 deltog vi tillsammans med några förskolor  i Kalmar och runt om i Sverige i en mäktig och trolsk manifestation som förskolan idéan i Umeå  utmanat oss i. 

Denna manifestation gjordes för att synliggöra barnen i det offentliga rummet och ge barnen en röst samt att skapa en gemenskap.  Det blev en magisk kväll där barnen tillsammans skapat nära tusen lyktor och där många barn, familjer och andra människor kom för att ta del av detta event och det fick en väldigt positiv respons både av de som var där och människor som tagit del av detta via tidningar och annan media. Vår förhoppning är att vi nästa år får fler av förskolor runt om i Kalmar att delta och att vi får fler än 1000 lyktor att lysa magiskt tillsammans nästa år. Välkomna att delta då. (Information kommer att läggas upp under hösten 2015)

2014-11-13

Anna Gustavsson, pedagogista och Anne Wahlgren förskollärare från förskolan Trollet föreläste för oss kring hur de arbetat med projekterande arbetssätt och förhållningssätt. De tog med oss på en resa de gjort tillsammans med en barngrupp från det att barnen var ett till att de var fem och visade hur arbetssätt och förhållningssätt gynnar barnens lärande under hela dagen.

2014-10-21

Pernilla Frid fortsatte sitt inspirationståg. Denna gång genom workshopen "På spaning efter de djur som flytt". Med utklipp på djur som grundinspiration fick vi utmaningen att skapa ett djur som omvärlden aldrig tidigare sett. Många galna, vackra och fantastiska skapelser uppkom med hjälp av det återbruksmaterial som fanns att tillgå i måsskits lokaler.

2014-09-23

Pernilla Frid konstnär, grafisk illustratör, designer och nu även stor inspiratör för ca 40 pedagoger föreläste kring kreativitet som infall, verktyg och metod. Med en bra blandning av mycket skratt, fakta och pröva eget kreativt arbete lotsade Pernilla oss genom vad hon uttryckte det som "Expedition Kreativitet". Kreativitet handlar om att våga, våga tänka utanför ramarna, våga förändra ett beteende, våga låta det ta tid, våga vara eftertänksam, våga tänja på ramarna och låta det finnas ramar. Avslutningsvis uppmanar hon oss alla att vara lite mer som en rumpnisse och fråga "vaffö då da" kring saker och ting. 

 
 2014-04-28

Hans Dahlin förskoleinspektör från Stockholm svarade på frågor och delade med sig av sina tankar kring systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och diskuterade hur vi kan bli bättre på att utveckla kvalitetsarbetet.

2014-04-09
Tillsammans med REI  bjöd Pärlan in till föreläsningen Avocadokärnan och kosmos – om växandets mysterium med Malin Kjellander. 
Malin föreläste och visade projektexempel från deras förskolor i Skarpnäck som arbetat med ekologiskt tänkande och hållbar utveckling. Hon förklarade att barnen fogar samman allt i system. För dem är naturvetenskapen poetisk, empatisk och kosmisk. De blandar vetenskap, fogar in musikaliska aspekter i växandets mysterium och sätter människorna i relation till växter  och det levande. 

 2014-03-15

En liten skara gav sig på Lördagsmorgonen iväg till Kreativt återanvändningscenter i Skillingaryd i Vaggeryds kommun för att gå på studiebesök. Där mottogs vi väl av Ylva och Kerstin som började med att berätta om återanvändningscentret och hur det uppkommit och fungerade. Vi fick även ta del av deras framtidsvision om att i framtiden bli ett så kallat Remida. Vi fick många goda ideér med oss om hur vi ska kunna utveckla vårt eget MÅSSKIT.

Under studiebesöket fick vi även pröva på en del av allt material som de erbjöd och vi fick "lära känna ett material" genom att utforska det.Vi fick ställa oss frågorna Vad är det? Vad var det? Vad kandet bli? Med dessa frågor kastade vi oss ut bland utforskningsbara material. Bland pedagogerna som kunde man höra hur hypoteser utformades men även förvånade utrop då ett material bjöd på något överraskande. 

Dagen avslutades tillsammans med Kerstin och Ylva på ett mycket trevligt cafe´ där vi försökte samla alla intryck och tankar innan hemfärd. 

Här hittar du en länk till deras blogg http://kreativvaggeryd.blogspot.se  


 2014-03-04

Kvällen startade med att vi fick titta runt på kungsfågelns förskola samt äta goda semlor innan kvällens föreläsare Gunilla Rosendahl  Universitetsadjunkt vid Institutionen för utbildningsvetenskap från Linnéuniversitetet gav oss en intressant föreläsning kring Pedagogisk miljö. 

Hennes föreläsning fick oss att fundera över hur vi vidgar våra begrepp kring pedagogisk miljö både ute och inne. Kvällen bjöd på en hel del intressanta diskussioner kring ämnet då Gunilla bjöd in oss som lyssnade genom att bolla frågeställningar med oss. Som avslutning hade vi i pärlan satt samman en del citat och frågeställningar kring pedagogisk miljö som man kunde fortsätta att diskutera kring, men då kvällen snabbt tog slut fick dessa frågor följa med till vars och ens egen verksamhet för fortsatt diskussion. 


 


 

 

 


 

 


 

           NÄTVERKET PÄRLAN