MÅSSKIT- Pärlans återvinningsverksamhet

Adress: Verkstadsgatan 3 i Kalmar, i Återbrukets lokaler (bakom Maxi).

Måsskit är ett återvinningsprojekt som samlar in material till förskolor och grundskolor som kan användas som bygg, konstruktion eller skapandematerial. 

Till Måsskit skänker företag, organisationer och privatpersoner t.ex. papper, tapeter,tyg,garn,kakel, mosaik,träspill,bobiner och en mängd andra spännande saker. Detta sorteras och får sedan hämtas kostnadsfritt av för-, grundskolor och familjedaghem för att kunna användas i verksamheten.

Nätverket Pärlan är ansvariga för detta och vi efterlyser och tar tacksamt emot mer material. 

Om du har eller vet något material som skulle kunna återanvändas och som blir så kallat "skräp" på din arbetsplats eller någon annanstans, ta kontakt med oss. Materialet kan bli ett välkommet kreativt material för förskolor och skolor


Om du vill besöka måsskit så är besökstiderna samma som till kommunens återbrukscentral.

D.v.s. Mån- Fre 7.00-15.30