VÄLKOMMEN TILL PÄRLAN

Vi är hemskt ledsna att behöva meddela att workshopen den 1 April ställs in till följd av läget kring Corona. Vi hoppas att denna kris snart skall lägga sig men under rådande omständigheter så kan vi inte och får inte hålla kurser. Vår förhoppning är att då krisen lugnat ned sig ska vi  kunna återkomma med vår verksamhet och vårt program. Men fram tills dess får vi hjälpas åt i vårt samhälle så att de som löper störst risk skyddas  och vår sjukvård inte utsätts för för stora prövningar.

Ta hand om er och era medmänniskor. / Pärlans styrelse
Välkomna.


 Har  du några övriga frågor  kan du ta kontakt med oss via vår mailadress parlan-kalmar@outlook.com