Välkommen till  pärlan

Varmt välkommen till vår hemsida, här finns information för dig som är medlem eller vill bli medlem i pärlan. Här hittar du också senaste nytt.  


Nästkommande träff för Pärlans medlemmar är den 6 maj kl 18-20. Anmäl dig så snart som möjligt för att säkerställa att du får plats.  I inbjudan nedan finns instruktioner om hur du går till väga. 


           NÄTVERKET PÄRLAN